සාමාන්‍ය ඡයාරුපයකින් පාස්පෝර්ට් ඡයාරුපයක් සෑදීම


*-*-*-*....ඔන්න මම අලුත් දෙයක් හොයාගෙන ආවා...මම අද දෙන්න යන්නේ සාමාන්‍ය ඡයාරුපයකින් පාස්පෝර්ට් ඡයාරුපයක් සාදාගත් හැකි වෙබ් අඩවිය ගැන තොරතුරු ටිකක් හොයාගෙන....*-*-*-*

මෙය සදා ගන්නා ආකාරය


#***...ඔබ ළග තිබෙන කුමක් හෝ ඡයාරුපයක් මෙම වෙබ් අඩවියට Upload කර පාස්පෝර්ට් වර්ගයේ ඡයාරුපයක් හෝ වෙනත් ආකාරයේ ඡයාරුපයක් සකස් කරගත හැක…ඔබත් මෙවැනි ආකාරයේ එකක් සකස් කිරීමට අවශ්‍ය නම් පහත ඇති IDOhoto4You මත Click කරන්න...   

                                    IDPhoto4You
                                          
 *-*මගේ Post එක හොද නම් Comment එකක් දන්නා අමතක කරන්න එපා...මගේ බ්ලොග් අඩවිය ගැන ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් කියන්න*-*


   මම අලුතින් Post එකක් දාන තෙක් ඔයාලට දීර්ඝ යුෂ ලැබේවා....!!!

Previous
Next Post »