සියලු දේ Upload කළ හැකි වෙබ් අඩවි 200 ක් මෙන්න,

ඔන්න මම අලුත් දෙයක් අරගෙන ආවා...අද මම ගෙනාවේ File Upload කරන්න පුළුවන් වෙබ් අඩවි 200 ක් අරගෙන...මේවා හොයා ගන්න නම් ගොඩක් අමාරු උණා.ඔයාලා දන්නවනේ අන්තර්ජාලයේ තියෙන ඉතා විශාල ඉඩකඩක ගැන.එකෙන් ටිකක් තමා Upload ගණයට වැටෙන්නේ සමහර අය නම් දන්නේ නැතිවත් ඇති Upload කරනවා කියන එක.. Upload කරනවා කියන්නේ අන්තර්ජාලයේ තිබෙන සීමිත් ඉඩ ප්‍රමාණයේ අපගේ පරිගණකයේ තිබෙන දෙයක් තැන්පත් කිරීමයි... දැන් තේරෙන්න ඇතිනේ Upload කරනවා කියන්නේ මොකද්ද කියලා...
මේවයේ තිබෙන වටිනාකම තමා ඔයාලා ළග තියෙන Pictures, MP3, Video, Games, Software,Document වැනි ඕනෑම දෙයක් Upload කර තැන්පත් කිරීමේ හැකියාවයි..ඔයාලා අතෙත් ඇතිනේ වටිනා දේවල් අන්න ඒවා සුරක්ෂිතව තියා ගන්න මේ වෙබ් අඩවිවලට හැකියාව
තියෙනවා...


එක දෙයක් තමා මේවායේ Upload කරන්න නම්  මුලින්ම එම වෙබ් අඩවියේ Account එකක් හදන්න ඕනි...එකට ඔයාලගේ අවශ්‍ය වෙන්නේ Email Account එකක් විතරයි...සමහර අයට සල්ලිත් නැතුව ඇතිනේ ඒ අයට කරන්න තියෙන්නේ මේ වෙබ් අඩවි වල FREE ACCOUNT එකක් හදා ගන්න එක විතරයි...සල්ලි තියෙන අයට නම් අව්ලක් නෑ...ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් Premium Account එකක් හදාගෙන වැඩේට බහින්න...Premium Account එකක් හදන එකේ වාසිය තමා අන්තර්ජාලයේ තිබෙන ඉඩකඩ වැඩි වීමය...උදාහරණයක් ලෙස 2GB එක අරගෙන 2 GB මදිනම් 1000 GB උවත් ගත හැකි වීමයි...ඔන්න පහල තියෙනවා...ඔයාලට අවශ්‍ය වෙබ් අඩවිය තෝරා එය COPY කොපි කර Address Bar එකේ Paste කරන්න.COPY කරන්න බැරි නම් CTRL+C කර ගන්න...001 http://ul.to/
002 http://letitbit.net/
003 http://rapidgator.net/
004 http://rapidshare.com/
005 http://lix.in/
006 http://hotfile.com/
007 http://www.filereactor.com/
008 http://depositfiles.com/
009 http://www.filejungle.com/
010 http://filepost.com/
011 http://www.mediafire.com/
012 http://ryushare.com/
013 http://bitshare.com/
014 http://bayfiles.com/
015 http://wikisend.com/
016 http://www.4shared.com
017 http://hitfile.net/
018 http://www.uploadboost.com/
019 http://bitshare.com/
020 http://www.zippyshare.com/
021 http://oron.com/
022 http://hulkshare.com
023 http://www.filefactory.com/
024 http://www.files.to/
025 http://www.gigasize.com/
026 https://www.transferbigfiles.com/
027 http://www2.zshare.ma/
028 http://www.uploadmb.com
029 http://www.netload.in/
030 http://turbobit.net/
031 http://shareflare.net/
032 http://crocko.com/
033 http://extabit.com/
034 http://uploadstation.com/
035 http://longfiles.com/
036 http://premiumfresh.in/ (premium accounts)
037 http://upload.megashare.com/
038 http://www.multiupload.com/
039 http://uploading.com/
040 http://onmirror.com/
041 http://www.imzupload.com/
042 http://rcupload.com/
043 https://www.box.com/
044 http://www.putlocker.com/
045 http://www.ziddu.com/
046 http://filemates.com/
047 http://luckyshare.net/
048 http://www2.speedyshare.com/
049 http://goldfile.eu/
050 https://www.furk.net/
051 http://www.xup.in/
052 http://www.share-online.biz/
053 http://uploads.ziddu.com/
054 http://ifile.it/upload-classic.html
055 http://www.sendspace.com/
056 http://www.enterupload.com/
057 http://www.madshare.com/
058 http://www.unibytes.com/
059 http://www.embedupload.com/
060 http://muchshare.net/
061 http://www.filehost.ws/
062 http://mirrorstack.com/
063 http://cramit.in/
064 http://brontofile.com/
065 http://www.sharebeast.com/
066 http://www.datafilehost.com/
067 http://www.uloz.to/
068 http://upload-il.net/
069 http://minus.com/
070 http://www.squillion.com/
071 http://www.megafileupload.com/
072 http://filesave.me/
073 http://freakshare.com/
074 http://boltfile.com/
075 http://www.peejeshare.com/
076 http://uploadany.com/
077 http://bayfiles.com/
078 http://czshare.com/
079 http://glumbouploads.com/
080 http://www.yourfilelink.com/
081 http://www.webfilehost.com/
082 http://d-h.st/
083 http://megaswf.com/
084 http://www.filesonly.com/
085 http://www.filecargo.com/
086 http://www.upitus.net/
087 http://ghost.new-web.net/
088 http://amonshare.com/
089 http://www.files2net.com/
090 http://fs01.info/
091 http://flashmirrors.com/
092 http://www.upload.tc/
093 http://400kb.com/
094 http://file.my/
095 http://www.mainshared.com/
096 http://www.mydatacase.com/
097 http://filerio.in/
098 http://www.filetolink.com/
099 http://filesratio.com/

100 http://wefile.org/
101 http://uberfile.us/
102 http://www.share.az/
103 http://www.xtraupload.co.nr/
104 http://upshare.ocom.pl/
105 http://sendshack.com/
106 http://extabit.com/
107 http://filestay.com/
108 http://fileking.co/
109 http://filedefend.com/
110 http://filerio.in/
111 http://lumfile.com/
112 http://filegag.com/
113 http://verzend.be/
114 http://180upload.com/
115 http://gigapeta.com/
116 http://billionuploads.com/
117 http://www.nowdownload.eu/
118 http://nosupload.com/
119 http://upload.ugm.ac.id
120 http://www.filesend.net/
121 http://www.fast-files.com/
122 http://www.uploadzeal.com/
123 http://k007.kiwi6.com/
124 http://ftp.undip.ac.id/
125 http://hgfilehost.asia/
126 http://fileshare.in.ua/
127 http://www.axifile.com/
128 http://wyslijto.pl/
129 http://www.shrta.com/
130 http://www.bonpoo.com/
131 http://file.bzlba.com/
132 http://www.ortofiles.com/
133 http://www.edisk.cz/en
134 http://fleetupload.com/
135 http://www.bin.ge/
136 http://www.filexoom.com/
137 http://ompldr.org/
138 http://www.upload.ee/
139 http://supload.com/
140 http://filecopter.net/
141 http://itzfree.com/
142 http://www.uploadonall.com/
143 http://www.filesninja.in/upload-file
144 http://www.filedwon.com/
145 http://gbitfiles.com/
146 http://upload.yesspeed.com/
147 http://www.turtleshare.com/
148 http://www.gazup.com/
149 http://www.dashfile.com/
150 http://www.myuplbox.com/
151 http://www.fmrib.ox.ac.uk/
152 http://u-file.net/
153 http://drupload.net/
154 http://azsfile.info/
155 http://upload.ugm.ac.id/
156 http://upload.ng-multimedia.com/
157 http://up.adiga-pro.com/
158 http://ge.tt/
159 http://upfile.me/
160 http://www.typhoonupload.com/
161 http://nutfile.com/
162 http://filesonly.com/
163 http://qfpost.com/
164 http://file4sharing.com/
165 http://yonderbit.com/
166 http://www.filesbowl.com/
167 http://www.3.file.am/
168 https://www.oteupload.com/
169 http://www.filebox.com/
170 http://megashares.com/
171 http://www.filesavr.com/
172 http://www.filezzz.com/
173 http://www.yourfilelink.com/
174 http://gettyfile.ru/
175 http://qshare.com/
176 http://depositfiles.com/
177 http://www.2shared.com/
178 http://shareua.com/
179 http://uploadbox.com/
180 http://www.flyupload.com/
181 http://fileshare.in.ua/
182 http://www.badongo.com/
183 http://rapidshare.ru/
184 http://getfile.biz/
185 http://www.megaupload.com/
186 http://sexuploader.com/
187 http://www.transferbigfiles.com/
188 http://usershare.net/
189 http://www.filesave.me/
190 http://www.storage.to/
191 http://www.sharingmatrix.com/
192 http://dataup.to/
193 http://www.uploadline.com/
194 http://dl.free.fr/
195 http://www.mystream.to/
196 http://filez.bz/
197 http://filebase.to/
198 http://www.savefile.com/
199 http://duckload.com/
200 http://flyfile.us/
මේ  ටිකත් මදිනම් කියන්න...තව 300 ක් විතර තියෙනවා හොදේ...මම හිතනවා ඔයාලට මේ වෙබ් අඩවි ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න ඇති කියලා...එහෙනම් Upload කරලා බලන්න...හොද නම් අපිට කියන්න හරිද ? එහෙනම් මම යනවා...ලබන පාරත් මොකක් හරි පට්ටම පට්ට දෙයක් අරගෙන එන්නම්...

මොකක් හරි දැනගන්න ඕනි නම් මාව Contact කර ගන්න මෙන්න මගේ Facebook ලිපිනය :-http://facebook.com/supun22කරලා බලලා හොද නම් Commenටුවක් දාන්න...

මම තව ලිපියක් අරන් එන්නම්...

අමතක කරන්න එපා මේ පිටුවට Like එකක් දාලා Join වෙලා යන්න...
                                            *ඔයාලට*
                                          සු ක්...!!!
Previous
Next Post »

2 අදහස්

Click here for අදහස්
September 29, 2013 at 11:33 PM ×

තැන්කිව්.... මේක මං සේව් කරගත්තා. මතු ප්‍රයෝජනය සඳහා......

Reply
avatar
Blogger
admin
October 17, 2016 at 6:01 PM ×

Bluehost is the best web-hosting provider with plans for all of your hosting requirments.

Reply
avatar